Samoan Ministries


Come and join us this Sunday as we worship the Lord in Spirit and Truth. If you and your family are looking for a church home where you can grow in Christ, Trinity is a great place to be.

Valaau atu ma le fa’aaloalo, tala aao mai tatou te tapua’i fa’atasi ile Atua ile agaga paia ma le moni. Afai o tau saili se fale tapua’i mo oe ma lou aiga, afio mai i le Trinity tatou te tapua’i fiafia ai ma ola fa’atasi ile galuega a le Atua Soifua.

If you are looking for answers about God, then we are here to help walk with you as God opens the door of your heart to understand how wonderful His love can be.

A fa’apea o e fesiligia pea lou ola talitonu ile Atua soifua, matou te fiafia lava e savavali fa’atasi ma oe a’o fa’apena ona tatalaina e le Atua faitoto’a o lou loto ina ia fa’apena ona e maua le malamalama’aga moni e ala i lona alofa tunoa, atoa ai ma lana galuega fa’akerisiano.

Our worship service begins at 12:00 pm every Sunday and features passionate singing and prayer along with friendly fellowship of other Christians.

O le sauniga ile tatou gagana Samoa, e amataina lea ile 12:00 pm i aso Sa ta’itasi, e fa’apena ona faia viiga ma talosaga atoa ai ma le mafuta fa’akerisiano mo tagata lolotu uma.

Although the 12:00 pm worship experience is primarily spoken in Samoan there are English translators available to those who desire that service as well as a written program to follow along with if you are new to us. Children are welcome in service, but if you would like them to be cared for while you are in worship that is also available to you.

E ui ina na’o le gagana Samoa o lo’o fa’aaogaina ile 12:00, o lo’o iai fo’i polokalame fa’aperetaniaina e fa’alaua’iteleina ai lou malamalama. E mafai fo’i ele fanau ona auai i lenei sauniga, ae a e manatu e mana’omia se tasi na te va’ava’aia lau fanau, o le ‘a fa’apena fo’i ona fa’atulagaina lea tulaga e tusa ai ma lau talosaga.